Ga meteen naar de inhoud
Ga naar het identificatieformulier

Tewerkstellingsmaatregelen van het Brusselse Gewest

Voor de Nederlandstalige kandidaten uit het Brussels Gewest, ga naar de rubriek "Vlaamse Gewest".

Voor de Franstalige kandidaten uit het Brussels Gewest:

PHARE (Personne Handicapée Autonomie Recherchée)
Paleizenstraat 42 1030 Brussel.
Tel: +32 2 800 8203
Fax: +32 2 800 8122
http://phare.irisnet.be/accueil/

Aanwervingspremie

Doel van deze premie is uitzendkantoren aan te moedigen om werknemers met een handicap aan te werven. Het gaat om een forfaitaire financiële steunmaatregel voor alle contracten die worden afgesloten met een duur van maximaal 3 maanden.

Het contract voor beroepsaanpassing

Dit contract beoogt de tewerkstelling van de persoon met een handicap te bevorderen door een wederzijdse aanpassingsperiode in te delen tussen de werkgever en de gehandicapte werknemer om het afsluiten van een normaal arbeidscontract te bevorderen.

Formulier: Aanvraag van een tegemoetkoming voor het contract van beroepsaanpassing

Premie voor de aanpassing van de arbeidspost

Wordt aan de werkgever toegekend en dekt alle reële aanpassingskosten die uit de handicap voortvloeien. Indien de aanpassing het aankopen van gespecialiseerd materiaal vergt, wordt de financiële tussenkomst beperkt tot het prijsverschil tussen dit materiaal en het standaard materiaal.

Formulier: Aanvraag van een tegemoetkoming vor de aanpassing van de arbeidspost

Tegemoetkoming in de verplaatsinkosten

Tegemoetkoming in de reiskosten die tot doel heeft om de extra onkosten te vergoeden die personen met een handicap maken bij hun professionele verplaatsingen.

Formulier: Aanvraag van een tegemoetkoming voor verplaatsingskosten

Inschakelingspremie

Tussenkomst die aan de werkgever wordt toegekend in de loonkosten en de sociale lasten om het rendementsverlies te compenseren van de gehandicapte werknemer. Deze bestaat uit een gedeeltelijke terugbetaling die maximaal 65% van de bedrijfsloonkosten bedraagt.

Formulier: Aanvraag van een inschakelingspremie

Integratiepremie

Premie om uw integratie in uw onderneming te bevorderen door de bewustmaking en de opleiding van uw collega’s ten opzichte van uw handicap.

Formulier: Aanvraag van een integratiepremie

Omkaderingpremie

Wordt aan de werkgever toegekend zodat een van zijn werknemers de pas aangeworven gehandicapte werknemer kan helpen en begeleiden. Het maandelijks bedrag bedraagt 250 € gedurende zes maanden en is een keer hernieuwbaar.

Formulier: Aanvraag van een omkaderingpremie

Startpremie voor zelfstandigen

Deze premie van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) helpt u bij het opstarten van een zelfstandige activiteit of bij het voortzetten van uw zelfstandige activiteit wanneer die in het gedrang komt door uw handicap.

Formulier: Aanvraag van een vestigingspremie voor beginnende zelfstandigen

De kennismakingsstage

Tijdens deze stage van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) maakt u kennis met de reële dagelijkse werkomstandigheden van het beroep dat u wenst uit te oefenen.

Formulier: Aanvraag van een tegemoetkoming voor de kennismakingsstage