Ga meteen naar de inhoud
Ga naar het identificatieformulier

Tewerkstellingsmaatregelen van het Waalse Gewest

Voor de kandidaten uit het Waalse Gewest:

AWIPH (Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées)
Rue Rivelaine, 21 - 6061 Charleroi
Tél: +32 (0)71 20 57 11 - Fax: +32 (0)71 20 51 02
www.awiph.be

Contract van beroepsaanpassing

Opleidingsperiode in een reële arbeidssituatie, om een persoon met een handicap voor te bereiden op inschakeling in het arbeidsproces.

Formulier: Steunaanvraag voor het contract van beroepsaanpassing (pdf) (nieuw venster)

Integratiepremie

Forfaitaire financiële tegemoetkoming die bedoeld is om het aanwerven van een gehandicapte werknemer aan te moedigen.

Formulier: Aanvraag van een integratiepremie (pdf) (nieuw venster)

Compensatiepremie

Financiële tegemoetkoming die wordt toegekend aan de werkgever ter compensatie van de eventuele bijkomende kosten voor de maatregelen die hij neemt om de werknemer in staat te stellen zijn beroep uit te oefenen, indien deze bijkomende kosten verband houden met de handicap.

Formulier: Aanvraag van een compensatiepremie (pdf) (nieuw venster)

Tegemoetkoming voor de inrichting van de arbeidspost

Financiële tegemoetkoming in de kostprijs voor de aanpassing van de arbeidspost aan de handicap van de werknemer die de werkelijk gedane kosten dekt die erkend zijn als noodzakelijk voor de aanpassing. Als de aanpassing de aankoop van materieel vergt dat speciaal aangepast is, dekt de tegemoetkoming slechts het prijsverschil tussen dat model en het standaardmodel.

Formulier: Aanvraag van een tegemoetkoming voor de inrichting van de arbeidspost (pdf) (nieuw venster)

Omkaderingspremie

Financiële tegemoetkoming toegekend aan een onderneming die een begeleider aanwijst om een pas in dienst genomen gehandicapte werknemer te begeleiden en raad te geven.

Formulieren: Aanvraag van een omkaderingspremie (pdf) (nieuw venster)

Bijdrage in de verplaatsingskosten van en naar het werk

Financiële bijdrage in de verplaatsingskosten van een werknemer die door zijn handicap problemen ondervindt om zich van en naar het werk te verplaatsen.

Formulier: Aanvraag van een tegemoetkoming voor verplaatsinkodten (pdf) (nieuw venster)