Bienvenue sur le site de Wheelit.be - Continuer en françaisWelkom op de website van Wheelit.be

Wheelit.be est un site de recrutement qui a pour objectif de faciliter l’emploi des personnes handicapées en Belgique.
Ce premier job board belge permet aux entreprises ouvertes à la diversité de combiner RSE et handicap en leur mettant à leur disposition
une base de données de CV de personnes handicapées. Il offre également un maximum d’informations pour favoriser l’intégration professionnelle
des personnes handicapées: les aides octroyées par les régions (VDAB/ GTB, Cocof/ SBFPH/ Phare, AWIPH, DG), les abattements sur les allocations
octroyées par le fédéral, les aides à l’aménagment du poste de travail et des conseils à l’emploi.

Wheelit.be is een rekruteringswebsite die tot doel heeft de tewerkstelling van personen met een handicap in België te vergemakkelijken.
Deze eerste Belgische job board stelt bedrijven die openstaan voor diversiteit in staat SEV en handicap te combineren door hen een database met cv’s van personen
met een handicap ter beschikking te stellen. Daarnaast bevat de website uitgebreide informatie om de professionele integratie van personen met een handicap te bevorderen:
steunmaatregelen van de gewesten (VDAB/GTB, Cocof / SBFPH / Phare, AWIPH, DG), vrijstellingen voor de uitkeringen toegekend door de federale overheid, subsidies voor de
inrichting van de werkomgeving en tewerkstellingsadviezen.